Bông Thạch anh tím Uruguay đế cây đỗ quyên (Nam Mỹ), mang nhiều năng lượng dương TAT-02-5015

+ Chất liệu và hoàn thiện: