bán song hạc phong thủy

Biểu tượng cho sự trường thọ của ông bà chủ gia đình: Một đôi hạc nép mình giữa những cành cây thông

Biểu tượng cho sự trường thọ của ông bà chủ gia đình: Một đôi hạc Một trong những món quà có ý nghĩa nhất để tặng cho cha mẹ là một đôi hạc nép mình giữa những cành cây thông. Điều này có nghĩa là hạnh phúc gia đình bền vững. ý nghĩa thật sự còn sâu xa hơn. Đó là sự liên tục của tất cả những phẩm chất