công ty bán cá chép

Điển tích về Cá Chép nhả Ngọc vượt Vũ Long Môn hóa Rồng

Sự tích Cá Chép nhả Ngọc vượt Vũ Long Môn hóa Rồng Huyền thoại xưa ở Á Châu có kể rằng, khi trời đất mới hình thành, chính Trời đã làm ra mưa gió. Nước từ mưa gió, sông, biển, và những sinh vật sống trong nước được Trời tạo ra đầu tiên, đó chính là nguồn phát sinh ra mọi thứ.   Sau, vì bận bịu