móc điện thoại trong phong thủy

Móc điện thoại thánh giá đá ngọc Miến Điện S306

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại thánh giá đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 11cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: Mang lại bình an, may mắn cho người sử dụng + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại. + Giá:120,000 VNĐ

Móc điện thoại hình rồng đá ngọc Miến Điện S361

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại hình rồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 12cm + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, sinh cát khí cho bản mệnh, dùng bộ tam hợp( Thân- Tý- Thìn ). + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa