quả cầu phong thủy

Quả cầu đá Hồng Vân,Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc K070-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 4cm-7cm + Khối lượng: 0.4kg-1.5kg (giá tính theo khối lượng) + Ý nghĩa:Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết